KREDİ KARTLAR

Kredi Kartları Kanunu 2020

Anayasada kredi kartlarının kullanımına ilişkin kanun 2006 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Kanun kredi kartlarının ve diğer kartların kullanımına ilişkin pek çok düzenlemeyi, sınırları belirtmektedir. Kartlı sistem kuran, kart alan, Kartlı ücretlendirme yağan yani kredi kartıyla ilişkisi bulunan tüm etmenlerin tabii olduğu bir kanundur. Kredi kartı kanunu 2018 yılında da değişikliklerle birlikte yürürlülüktedir. Kredi kartı limiti, hesap özeti, kart ödemeleri, gecikme faizleri, borç ödemeleri, alacaklı pozisyondaki kurumun durumu gibi pek çok madde kanun içerisinde yer almaktadır.

Kanun Gerekçelendirilmesi                

5464 sayılı Kanun gerekçesi kapsamında yapılacak şikayetlerin ya da bankadan talep edilecek bilgilerin yazılı işlemlerinin tamamında her iş için ayrı ayrı gerekçelendirme yapılması gerekmektedir. Örneğin kredi kartı ile ilgili yapılan işlemlerde son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde kullanıcı yapılan işlem ve işlemlere yönelik kart çıkaran kuruluşa doğrudan şikâyette bulunabilir, itiraz edebilir. Kredi kartı kullanıcısı hesap özetiyle ilgili bir itirazda bulunuyorsa o madde ve yer ile ilgili gerekçelendirmesini hazırlamalı ve içerisinde itiraz ettiği alanı belirtmelidir. Eğer hesap özetine 10 gün içinde itiraz edilemezse hesap özeti kesinleşmiş olur ve yapılan gerekçelendirme doğru da olsa işleme konmaz.

Kanun İçeriği

Mevcut kanun kredi kartıyla ilgili pek çok sınırlılığı ve bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu içerisinde mevcut bulunan başlıklardan bazıları ise:

 • İzne Tabi İşlemler
 • Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri
 • Kart Hamillerinin Yükümlülükleri
 • Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler
 • Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları
 • Denetim ve Alınacak Önlemler

Gibi pek çok farklı konu başlığı yer almaktadır. Özellikle kanun içerisinde yer alan faiz değerlendirilmesi bölümü pek çok kredi kartı kullanıcı için oldukça önem taşımaktadır. İçerisinde bulunulan hesap dönemi için geçerli olan faiz oranları eğer hesap kesim tarihinden önce hesaplanmışsa geçerli olarak kabul edilmemektedir. Nakit kullanımına ilişkin borçlar ise işlem tarihi üzerinden değerlendirilebilir. Yani faiz hesaplaması hesap kesim tarihine göre hesaplanırken nakit kullanımına ilişkin borç durumları harcamanın yapıldığı gün göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Eğer borç varsa ve dönem borcunun bir kısmı ödenmişse hesaplanacak faiz kalan borç üzerinden yeniden değerlendirilmelidir. Yani bu durumda borcunuzu zaman kaybetmeden öderseniz fazla faiz ödemekten kurtulursunuz. 1000 liralık borcunuzu 60 gün sonra ödemek yerine 1000 liralık borcunuzun 500 TL’sini ilk ay yatırırsanız kalan faiz tutarı 500 TL üzerinden yeniden değerlendirilmeye alınacaktır. Ana borç üzerine ödenmesi gereken faiz tutarının düşmesi ise borçlu kişinin fazladan para ödemesini engelleyecektir. Faiz oranları belirlenirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3 ayda bir belirli oranları açıklamaktadır. Kanunun ilgili bölümünde belirtilen bir diğer madde ise hesap kesim tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süredir. Hesap kesim tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre en az 10 gün olmalıdır. Bu kanunda belirtilen 10 günlük fark gerekli itiraz süresinin kullanıcıya sunulmasıdır. Hesap kesim tarihinde görülen bir hataya müdahale etmek isteyen kullanıcının 10 günlük süresi bulunmaktadır. Kullanıcı hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca bir itirazda bulunmazsa ödeme tarihi geldiğinde itiraz edemeyeceği için borcunu ödemek zorunda kalacaktır.

İlgili Yönetmeliğin Önemli Maddeleri

Kanunun yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan yönetmelikler bulunmaktadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik madde 26 ise kart çıkaran kuruluşların finansa düzenlemeleri hakkında bilgileri içerir ve bütün bankaların bu konu hakkındaki işleyiş sürecininin sınırlılıklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Kredi Kartları Kanuna Göre Bankaların Yıllık Kart Ücreti Alması Yasal mıdır?

Kredi kartları kanununda yıllık kart ücreti ödemesi 2006 yılında sayfalarda yerini aldı. Herhangi bir bankanın kredi kartını kullandığınız zaman, bankadan bonus puanlar kazanır, kampanyalara katılır ve indirimlerden yararlanırsınız. Bunun yanı sıra kart sayesinde taksitle alışveriş yapma imkanınız doğar, nakit avans çekme gibi ayrıcalıklar kazanırsınız. Bütün bu ürün ve hizmetlerin sağlanması adına, banka açısından zorunlu masraflar doğar. İşte bu nedenle müşterilerden yıllık kart ücreti alınması talep edilmektedir. Müşteriler yıllık kart ücreti ödedikleri miktarın çok daha fazlasını, zaten kartın kendisini kullanarak kazanmış olurlar. Yani kredi kartı yıllık ücreti ödemek, kanuna göre tamamen yasaldır.

Kredi Kartları Kanuna Göre Kredi Kartı Limiti

Kredi kartları kanununda kredi kartı limiti kişilere belli alanlarda yapılan değerlendirme ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme konuları arasında:

 • Kredi kartı almak isteyen kişilerin engel durumu,
 • Kişilerin aylık ve yıllık ortalama gelir miktarları,
 • Diğer kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından sağlanan kredi kartı limiti,
 • Model ve skorlama sistemi sonuçları,
 • Kişilerin ekonomik ve sosyal durumları yer alır.

Kredi kartı çıkaran kuruluşlar bu maddelere göre kişiler için verilen limitleri güncelleyebilirler. Eğer kredi kartı sahipleri, kart limitlerinin artırılması için başvuruda bulunmazlarsa, kredi kartı çıkaran kuruluşlar kendi başlarına kart limitini artırma hakkına sahip değildirler. Kredi kartları kanununa göre eğer kart sahipleri kendileri için belirlenmiş olan kredi kartı limitini aşarlarsa, kişilerden yalnızca akdi faiz talep edilebilir. Akdi faiz ödeme yapılacak olan güne kadar kesilir. Bunun dışında ücret talebi yapılamaz.

Kredi Kartları Kanuna Göre Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma ve Sahtecilik

Kredi kartları kanununda gerçeğe aykırı beyan ve sahtecilik cezası hapistir. Kişilerin banka kartları ya da kredi kartları için kayıp etme, çaldırma hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunması, kişilerin bir sene ile 3 sene arasında hapis cezasına çarptırılması anlamına gelir. Kişilerin 2 bin güne kadar adli para cezası ile çarptırılması da söz konusu olabilir. Kişilerin kredi kartı sözleşmelerinde belgede sahtecilik yapmaları halinde aynı şekilde 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasına mahkum edilme durumları söz konusu olur. Bu nedenle, kart için başvuru yaptığınız belgeleri bankaya beyan etmeden önce en az bir kere kontrol etmenizde fayda vardır. Belgelerinizde yanlış bilgi yer alması halinde sahtecilikten yargılanabilirsiniz. Belgelerinizde eksik bilgi olması halinde ise yapacağınız başvurular banka tarafından reddedilecektir.

Kredi Kartları Kanuna Göre Sırların Saklanmasında Kanuni Yükümlülükler

Kredi kartlarında sırların saklaması hakkında kanuni yükümlülükler maddesinde kurul üyeleri ile kurum personel ve görevlileri arasında olan ilişki düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan bilgiye göre, kart hamillerine ve kefillerine ait olan bilgilerin başka kurul ve kuruluşlar ile paylaşılması kesinlikle yasaklanmıştır. Söz konusu bilgilerin kişilerin kendi çıkarları amacı ile kullanılması suçtur.

 • Üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar,
 • Kartlı sistem kuranlar,
 • Kart çıkaranlar,
 • Yönetim kurulu üyeleri,
 • Bunlar adına hareket eden kişiler,
 • Yönetim kurulu mensupları,
 • İş yeri ortakları ve üye iş yerleri,
 • Kart çıkaran kuruluşlar dışında yetki mercilerine söz konusu bilgilerin açıklanması söz konusu olamaz.

Kredi kartları kanununda belirtilen kişi ve kurumlar haricinde kişisel bilgilerin paylaşılması halinde, madde 31’de geçen hükümler uygulanacaktır. Bu madde ile kart sahiplerinin kişisel bilgilerinin güvenceye alınması, bunların başka insanların yararı için kullanılmaması esastır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı